Belastingdienst
                                          

Omhoog

Arboverstrekkingen

Onder verstrekkingen of vergoedingen die niet als beloningsvoordeel worden ervaren, vallen onder meer vergoedingen of verstrekkingen die samenhangen met verplichtingen van de werkgever op grond van de Arbeidsomstandighedenwet zonder dat de werknemer hierdoor een aanmerkelijke privébesparing geniet, zoals:

een veiligheidsbril met geslepen glazen voor een laborant of lasser
een zonnebril voor een chauffeur of piloot
speciale isolerende of beschermende kleding (zie ook: (Werk)kleding en uniformen)
een verplichte medische keuring
een aanstellingskeuring
een geneeskundig of arbeidsgezondheidskundig onderzoek, een second opinion of een griepprik in het kader van preventie- en verzuimbeleid
een EHBO-cursus die in redelijkheid deel uitmaakt van uw arboplan, als de werknemer geen eigen bijdrage hoeft te betalen
Dit geldt ook voor herhalingscursussen en bijscholing in verband met het EHBO-diploma. Krijgt de werknemer met een EHBO-diploma hiervoor een toeslag, dan is deze toeslag wel belast.

Stoelmassage

Een stoelmassage is onder de volgende voorwaarden een vrije verstrekking:

U hebt als werkgever een arboplan.
De stoelmassage maakt in redelijkheid deel uit van dat arboplan.
De stoelmassage vindt tijdens werktijd plaats.
De werknemer hoeft geen eigen bijdrage te betalen.
Er is geen sprake van een aanmerkelijke privébesparing voor de werknemer.

www.belastingdienst.nl/zakelijk/loonheffingen

Zie ook Handboek loonheffingen 2010, bladzijde 178 Artikel 17.4 Arboverstrekkingen