Bedrijfsstoelmassage, Stoelmassage, Stoelmassage voor Bedrijven, preventie van ziekte, minder ziekteverzuim
                                          

Omhoog
Algemene voorwaarden
Offerte aanvragen
Belastingdienst

    

                Stoelmassage  voor bedrijven

Massage op het werk

Mensen die goed in hun vel zitten presteren beter en het verzuim is korter en minder. Veel bedrijven verzorgen voor hun werknemers massage op het werk. Deze massage wordt vaak als incentive aangeboden, hoewel steeds meer werkgevers massage op het werk met regelmaat aanbieden.
Juist de regelmaat van massage behandelingen versterkt het resultaat.

Stoelmassage is een uitstekende manier om de productiviteit en gezondheid van medewerkers op peil te houden. Stoelmassage kan waardevol zijn als onderdeel van RSI preventie en stresspreventie. Het is een effectieve, ontspannende en activerende massage.

Het effect, de voordelen en het resultaat van massage op het werk: Preventie van werkgerelateerde klachten
- Minder ziekteverzuim
- Een betere hantering van werkdruk
- Een plezieriger werksfeer
- Een betere lichaamshouding
en werkhouding
- Een beter lichaamsbewustzijn, wat klachten voorkomt.
- Gemotiveerde, gewaardeerde medewerkers
- Fiscale voordelen (zie link Belastingdienst)

Op een speciaal ontworpen massagestoel worden de rug, de schouders, armen, hoofd en nek behandeld, waarbij ik specifiek aandacht besteed aan spanningsgevoelige gebieden. Het resultaat; medewerkers die goed in hun vel zitten met minder kans op klachten.
Ik bied maatwerk voor iedere werknemer, zodat de massages altijd aangenaam en functioneel zijn. Juist de individuele benadering in mijn massage werk vergroot het resultaat. Per werknemer neemt een massage ongeveer 20 minuten in beslag. De massage op het werk is zodanig georganiseerd dat de werkzaamheden binnen de organisatie gewoon door kunnen gaan.

Deze behandeling wordt door de kleren heen gegeven. Op een speciale stoel worden hoofd, nek, schouders, rug, heupen, armen en handen behandeld d.m.v. drukpuntmassage voor het verminderen van stressklachten en de bevordering van optimale doorstroming, ontspanning en versterking.  

              

Deze massage wordt afgeraden bij vrouwen die zwanger zijn of bezig zijn zwanger te worden, mensen die medicijnen gebruiken die het zenuwstelsel beïnvloeden, kneuzingen, verwondingen, ontstekingen, hernia en burn-out.

Drukpuntmassage

De term drukpuntmassage is algemeen voor zowel acupressuur als shiatsu. Het duidt meer expliciet aan dat er een verschil is tussen massage en drukpuntmassage. Bij drukpuntmassage is geen tussenstof vereist en maakt men geen glijdende bewegingen over het lichaam, zoals in de sport- en klassieke massage.

Stiltepunt en drukpuntmassage

De verschillende vormen van drukpuntmassage zoals acupressuur, shiatsu en stoelmassage kenmerken zich door het zogenaamde ‘stiltepunt’ of ‘omslagmoment’ tijdens het drukken. Dit stiltepunt bij drukpuntmassage is vergelijkbaar zoals dat ook bij inademen en uitademen gebeurt.
Doordat bij drukpuntmassage de masseur ritmisch druk uitoefent met duimen of vingers, gaat deze druk als vanzelf synchroon lopen met het ritme van de ademhaling van degene die wordt behandeld.  

          

Het omslagpunt van drukpuntmassage

Tijdens het omslagmoment van druk uitoefenen en druk loslaten, is er een moment van geen beweging, die wanneer nodig, tot enkele seconden kan worden vastgehouden. Juist in dit stiltemoment stemt de masseur zich optimaal af op de spanning die zich voordoet in een drukpuntmassage punt.  Als dit goed, herhaaldelijk en ritmisch wordt uitgevoerd zal de spanning zich ‘overgeven’. Door met drukpuntmassage spanningspunten strategisch te behandelen, kan men vele klachten opheffen.

Behandelfrequentie van stoelmassage

Als manager P&O dient u zich af te vragen wat uw doel is om van stoelmassage gebruik te maken. Wilt u een eenmalige geste doen naar uw personeel of wilt u werkelijk investeren in uw arbeidskapitaal om deze zo optimaal mogelijk te laten functioneren.
Een stoelmassage ontspant lichaam en geest en bevordert de bloedsomloop. Om gezondheidsproblemen en ziekteverzuim te voorkomen is het belangrijk dat structureel wordt gewerkt aan stressreductie en spierontspanning.

De resultaten die na 4 à 5 massages kunnen worden bereikt:

De werknemer kan zich beter en langer concentreren en is meer alert.

De werknemer voelt zich minder vermoeid en ervaart daardoor minder (werk-) druk.

De werknemer krijgt meer zelfvertrouwen en meer controle over zijn/haar gemoedstoestanden.

 De werknemer kan in dezelfde tijd als voorheen beter en meer presteren.

De werknemer heeft een beter humeur waardoor hij/zij beter met collega’s kan communiceren 

en samenwerken.

Eventuele klachten van bijvoorbeeld rug, schouders, armen of polsen verminderen.

De resultaten op langere termijn zijn:

Er worden per werknemer betere resultaten neergezet en in het algemeen wordt een grotere productiviteit geleverd.

Er ontstaat een algeheel ontspannen gevoel, de werksfeer is prettiger door een betere collegialiteit.

Er wordt door werknemers met meer plezier gewerkt waardoor er optimaal gepresteerd kan worden, wat waardering oplevert en voldoening geeft.

Bedrijfsmassage op regelmatige basis blijkt in een aantal studies en in de praktijk het meest effectief. Een lager ziekteverzuim, tevreden gemotiveerde medewerkers en daardoor een toename in uw arbeidspotentieel.

Ziekteverzuim en preventie

Zieke werknemers kosten tijd en geld. Het is van belang om dit zoveel mogelijk te voorkomen. Het zijn juist de prestatiegerichte medewerkers die vatbaar zijn voor RSI en stressgerelateerde klachten.
Kortom, die medewerkers waar een organisatie grote waarde aan hecht.

RSI en stressgerelateerde klachten ontstaan sluipend en zijn hardnekkig.
De stoelmasseur
signaleert deze klachten in een vroeg stadium en zet gerichte massagetherapie en adviezen in, wat veel geld, tijd en problemen bespaart. Massage in Bedrijf werkt!  Stoelmassage op het werk is een effectieve ondersteuning in terugdringing van ziekteverzuim.

Kostenbesparing door stoelmassage

Een zieke werknemer kost gemiddeld twee keer zoveel als zijn bruto loon. 
Op websites van ARBO organisaties worden bedragen genoemd van gemiddeld 300 euro per verzuimdag. Dit bedrag bestaat uit omzetverlies en vervanging door collega's. De kosten van een dag ziekteverzuim zijn bijna gelijk aan het jaarlijks budget voor stoelmassage.
                                                    
Met stoelmassage kunt u het ziekteverzuim aanzienlijk terugdringen.
Wat het u scheelt als het ziekteverzuim van uw medewerkers met 2% daalt. U kunt met deze besparing een ruim budget vormen voor stoelmassage.
Met stoelmassage en mijn preventieve adviezen zullen uw ARBO kosten ook aanzienlijk dalen.

Vitamine Aandacht en Effectief

Stoelmassage bevordert de gezondheid, verhoogt de vitaliteit en daardoor het gevoel van welbevinden. Gezondheidsmanagement is er op gericht mensen te stimuleren, klachten te beperken en te voorkomen.  Met het aanbieden van stoelmassage geeft u medewerkers een blijk van waardering.

Uit ervaring en uit enkele studies blijkt inmiddels dat stoelmassage zowel subjectief als objectief verbetering van klachten geeft. Dit geldt voor RSI, rugklachten en nekklachten, concentratieverlies hoofdpijn, en gebrek aan energie.

Met stoelmassage geeft u, uw werknemers persoonlijke aandacht. Daarnaast geef ik aanvullend advies over houding en gezondheid, voeding en beweging.

Coaching

Tijdens een stoelmassage word ik op een informele, spontane wijze geïnformeerd over de gewoonten van uw medewerkers. Daar waar het hun gezondheid en gevoel van welbevinden aangaat kan ik advies en feedback geven.
                                                
Zo kan iemand die ’s ochtends niet uitgerust wakker wordt, van mij het advies krijgen om ’s avonds geen koffie meer te drinken en de computer of TV voor het slapen gaan een uur eerder uit te zetten. Deze eenvoudige maatregel verhoogt de melatonine aanmaak in het lichaam. Dit hormoon bevordert de nachtrust en stimuleert het immuunsysteem waardoor men meer uitgerust opstaat.

Voedingsadviezen

Een mens is wat hij eet. Hoe iemand functioneert is voor een deel afhankelijk van zijn voedingspatroon. Bijna iedereen leeft in de veronderstelling dat hij of zij gezond eet. Voeding behoort energie te geven en niet slaperig te maken. Na de lunchpauze zien wij vaak de productiviteit binnen bedrijven afnemen.
Vaak als gevolg van verkeerde voedselcombinaties of een te hoge inname van geconcentreerde koolhydraten met als gevolg schommelende bloedsuiker spiegels en de bekende energie dip.


                                                

Zonder uw medewerkers op een fanatiek dieet te willen zetten, kan ik advies geven over de meest recente inzichten op het gebied van gezonde voeding en dieetmaatregelen en hoe voeding de gezondheid en vitaliteit kan verbeteren.

Fiscale voordelen voor stoelmassage

Stoelmassage op het werk heeft een aantal fiscale voordelen. Indien aan een aantal voorwaarden wordt voldaan, is stoelmassage volgens de belastingdienst een vrije verstrekking. U kunt de kosten voor stoelmassage dus opvoeren als bedrijfskosten.

De voorwaarden waaraan moet worden voldaan zijn:

De stoelmassage vindt plaats tijdens werktijd.
De werknemer is geen eigen bijdrage verschuldigd.
De werknemer heeft geen aanmerkelijk privé gewin.
De stoelmassages zijn opgenomen in het Arbo-plan van de betreffende organisatie.